Що таке MAC-адреса?

MAC-адреса (від англ. Media Access Control - управління доступом до середовища, також Hardware Address) - це унікальний ідентифікатор, який присвоюється кожній одиниці обладнання комп'ютерних мереж. Не всі протоколи використовують MAC-адреси, і не всі протоколи, що використовують MAC-адреси, потребують подібної унікальності цих адрес.

Визначення виробника за MAC-адресою


Наприклад: d4:3d:7e:9e:10:18, 00-18-0a-72-bd-a0, 000e.edce.ff2b, d404ff5dedf0, 186472У широкомовних мережах (таких, як мережі на основі Ethernet), MAC-адресу дозволяє унікально ідентифікувати кожен вузол мережі і доставляти дані тільки цьому вузлу. Таким чином, MAC-адреси формують основу мереж на канальному рівні, яку використовують протоколи більш високого (мережевого) рівня. Для перетворення MAC-адрес в адреси мережевого рівня, і навпаки, застосовуються спеціальні протоколи

Адреси на кшталт MAC-48 найбільш поширені. Вони використовуються в таких технологіях, як Ethernet, Token ring, FDDI, WiMAX та ін. Вони складаються з 48 біт, таким чином, адресний простір MAC-48 налічує 248 (або 281 474 976 710 656) адрес. Згідно з підрахунками IEEE, цього запасу адрес вистачить щонайменше до 2100 року.


Стандарти IEEE визначають 48-розрядну (6 октетів) MAC-адресу, яка поділена на чотири частини. Перші 3 октети містять 24-бітний унікальний ідентифікатор організації (OUI) або (Код MFG), який виробник отримує в IEEE. При цьому, використовуються тільки молодші 22 розряда (біта), 2 старші мають спеціальне призначення: перший біт вказує, для якого - одиночного (0) або групового (1) адресата призначений кадр; наступний біт вказує, чи є MAC-адреса глобально (0) або локально ( 1) адміністрована.

Таким чином, глобально адміністрована MAC-адреса пристрою глобально унікальна і зазвичай «зашита» в апаратуру.

Адміністратор мережі має можливість замість використання «зашитої», призначити пристрою MAC-адресу на свій розсуд. Така локально адміністрована MAC-адреса обирається довільно і може не містити інформації про OUI. Ознакою локально адміністрованої адреси є відповідний біт першого октету адреси.

Для того, щоб дізнатися MAC-адресу мережевого пристрою використовуються наступні команди:

  • Windows — ipconfig /all — більш детально відображає яка MAC-адреса до якого мережевого інтерфейсу відноситься
  • Linux — ifconfig -a | grep HWaddr
  • FreeBSD — ifconfig | grep ether
  • HP-UX — /usr/sbin/lanscan
  • Mac OS X — ifconfig, або в Системних Налаштуваннях> Мережа> обрати підключення> Додатково> Ethernet> Ідентифікатор Ethernet
  • QNX4 — netinfo -l
  • QNX6 — ifconfig або nicinfo